Sjukgymnastik

Pluspraktiks leg. Sjukgymnast Sofie Fondell erbjuder förutom kompetens inom traditionell sjukgymnastik även en masterexamen i manuell terapi, vilket motsvarar högsta graden av utbildning inom OMT (Ortopedisk Manuell Terapi). Unikt för Sofie är att hennes utbildning inom manuell terapi bedrevs i Australien på Curtin University med ett efterföljande handledningsår på NIMI (Norskt Idrettsmedisinskt Institutt) i Oslo.

Sofie kommer precis som kiropraktorerna använda sig utav manipulationstekniker men kan även vid behov behandla med följande metoder:

Intramuskulär stimulering: behandling av triggerpunkter i muskulaturen med hjälp av nålar, detta för att lösa spänningar och smärttillstånd i muskulaturen. Detta ska inte förväxlas med akupunktur.

Mjukdelsbehandling: ingår i sjukgymnastiska behandlingar. Målet är att minska spänningar i muskulaturen och förbereda lederna på vidare behandling. Ska inte förväxlas med massage.

Fokuserad träning: hemövningar eller träning på gym. Detta är en oerhört viktig, men ofta bortglömd, del av behandlingen och är en självklarhet att ta med i behandlingen för att få varaktig resultat.