Om Pilates

Pilates är en träningsform som utifrån ett helhetsperspektiv för varje individ ger ökad kroppskännedom, styrka och balans. Pilates är en stabiliseringsträning som hjälper dig att få en ökad rörlighet, en förbättrad hållning och bättre kroppskontroll.

Den grundas på Joseph Pilates träningsmetoder. Joseph Pilates föddes i Tyskland 1880. Han led av astma och reumatism vilket gjorde att han i tidig ålder började studera olika träningsformer för att bygga upp sin kropp. Av dessa valde han de mest effektiva övningarna och skapade en egen träningsmetod som han kallade Contrology som idag heter Pilates. Under första världskriget hjälpte han soldater att rehabiliteras liggandes i sina sjukhussängar vilket senare kom att inspirera Joseph till att utveckla olika träningsmaskiner. Dessa maskiner ser idag i stort sett ut som då men har förfinats med hjälp av modern kunskap. På 1920-talet emigrerade Joseph Pilates till USA, New York, där han öppnade sin första Pilates-studio.

Pilatesinstruktörerna på Pluspraktik använder STOTT PILATES™ maskiner

De kommer från 2000- talets ledande Pilatesföretag inom träning, utbildning och maskintillverkning. De har med modern vetenskap inom fysiologi, anatomi och metodik anpassat övningarna till säker och effektiv träning. Våra STOTT utbildade instruktörer måste kontinuerligt gå på nya kurser och vidareutbildning för att få behålla sitt certifikat. Det garanterar hög kvalité och aktuell kunskap hos instruktören.

Vad är pilates?

  • Träning som stärker de muskler som ligger på djupet
  • Långsamma rörelser i början för att kunna hinna med att hitta och jobba rätt.
  • Belastar kroppen skonsamt och är säker träning i liggande, sittande eller på knä.
  • Små redskap används för att lättare kunna hitta de djupa musklerna och få mer ut av träningen.
  • Pilates är en mycket framgångsrik rehabiliteringsmetod

Vilken effekt får Du av Pilatesträning?

  • Du får djupa bålmuskler och blir därmed mer stabil i dina rörelser
  • Du får bättre hållning, balans och rörlighet
  • Du får ett annat inre fokus och minskar stress genom den medvetna andningen
  • Du får en bättre kroppsmedvetenhet och kan använda kroppen bättre i aktivitet, både på fritid och på jobb vilket leder till minskar felbelastningar i rörelseapparaten.