På Pluspraktik jobbar vi enligt följande för att uppnå Modern Hälsa:

En legitimerad kiropraktor är utbildad i att göra en funktionsanalys av rörelseapparaten, inte bara mekaniskt utan också neurologiskt. Den analysen ligger till grund för all behandling, oavsett typ. Vi ser ofta exempel på patienter som påbörjat rehabilitering i form av stabiliseringsträning utan att någon egentlig åtgärd vidtagits för att normalisera ryggraden och därmed nervsystemets funktion. Följden av påbörjad stabiliseringsträning utan normalisering av ryggraden blir att patienten kan ytterligare försämras pga att kroppen inte fungerar optimalt och tillgodogör träningen.

Felaktig funktion i ryggradens leder och lederna mellan ryggrad och revben samt bäckenlederna i kombination med muskelobalans ger en nedsatt nervfunktion i det centrala nervsystemet. Genom den felaktiga funktionen och muskelobalansen minskar mottagningsförmågan hos de neurologiska trådar som skickar information vidare om muskulaturens spänning och status till det centrala nervsystemet. Det medför ytterligare obalans i den reflexmässigt styrda muskulaturen längs med ryggraden samt den viljestyrda muskulaturen och kan även leda till att det autonoma nervsystemet inte fungerar på rätt sätt.

Våra behandlingmetoder strävar efter att normalisera rörelseapparaten både mekaniskt och neurologiskt. Det är mycket viktigt för att optimera förmågan för patienten att kunna tillgodogöra sig stabiliserande träning.