Vad händer hos oss?

Ett besök hos kiropraktorn innebär att du som patient upplever ett antal moment på vägen genom behandlingen för att i slutändan bli hjälpt från ditt problem. Vår väg till din hälsa.

SAMTAL MED KIROPRAKTORN

Det första besöket börjar med en noggrann anamnes som ska belysa din sjukdomshistoria, eventuella mediciner och andra behandlingar som genomförts. Även din livsstil, arbete och fritidsaktiviteter är viktig information för att kiropraktorn ska få ett helhetsintryck av din situation och möjlighet att tillgodogöra dig behandlingen. Vidare är kiropraktorn mycket noggrann och välutbildad för att upptäcka symtom som bör behandlas av annan specialist.

KIROPRAKTORN UNDERSÖKER

Här utför kiropraktorn en rad olika ortopediska, neurologiska samt kiropraktiska tester där resultatet tillsammans med din sjukdomshistoria vägs samman till en diagnos. Utifrån den informationen skapas en behandlingsplan tillsammans med dig som patient.

Den vanligaste behandlingsmetoden kallas för manipulation eller justering och utförs med skonsamma handgrepp som riktas mot den led som inte fungerar normalt. Även andra metoder som mobilisering, töjning, triggerpunktsbehandling och en mångfald av olika mjukdelsbehandlingar kan förekomma.

ANTAL BEHANDLINGAR

Kiropraktisk behandling ger ofta god effekt tidigt i omhändertagandet. Beroende på din sökorsak varierar antalet behandlingar. Vanligtvis omfattar en behandlingsserie 3-5 besök.

Hur känns behandlingen?

Man behöver inte känna oro inför besöket hos kiropraktorn. En kiropraktisk behandling är mycket sällan förenat med smärta. Vanliga biverkningar efter behandling är en lokal ömhet, trötthet och sitter normalt i mellan 1-4 dagar efter vårdtillfället. Kontakta din kiropraktor om du har fler frågor.