Ängdalavägen 9
281 33 Hässleholm

Vid frågor kontakta Marius Toftdahl 0703-023721 alt så ringer ni 044-129040 för service.
Obs! Besöken i Hässleholm omfattas ej av högkostnadsskyddet. Se information under priser